Suzuki Carry

ตัวจริง ...... คุ้มค่าการใช้งาน

Suzuki  Carry รถบรรทุกเอนกประสงค์เครื่องยนต์ 1,600 CC เพื่อนแท้คู่ธุรกิจของคุณ เพราะขนย้ายสินค้าได้คล่องตัวด้วยกระบะเปิดด้านข้างได้ถึง 3 ด้าน คุ้มค่าการใช้งานทั้งบรรทุกหรือขนย้ายงานสบายของ SUZUKI CARRY

สนใจติดต่อ 036-784876 ต่อ 1โพสตอบ
รายละเอียด   
_dry _sad _smile _bigGrin _tongue _mad _blink _huh _laugh _mellow _oh _rollEyes _unSure _wink _cool 
Reload captcha  
รหัสยืนยัน   
ชื่อ